henter...

Giv viceværten et praj

Vores vicevært Bjarne gør sit bedste for at udbedre fejl og mangler efterhånden som han opdager dem. Hvis du opdager en pære der er gået, en dør der ikke lukker eller andet så giv ham et praj.

Mød dine naboer på Facebook

Ejerforeningen er nu også på Facebook. Her kan du møde dine naboer og bestyrelsen og få direkte information om initiativer i bygningen.

Hvordan kan vi hjælpe?

Ny beboer, Start her

Velkommen til huset

Viceværten, inspektør, håndværker

Intet varmt vand, er viceværten din mand

Bestyrelse og administration

Bestyrelsen er beboernes repræsentanter

Husorden

Fællesbestemmelser for beboerne

Vores fællesgård

Vores rekreative område til alle beboere

Vaskeri og tørrerum

Gode råd til anvendelse af vaskeri

Bygning & faciliteter

Loft- og kælderrum, opgange, nøgler

Affald og storskrald

Retningslinier for containere og skralderum

Historie

Information om foreningen